XX2WP Integration Tools

透過此外掛來當您粉絲頁的小管家,包含自動回覆訊息、同步圖文回網站等豐富整合功能!


Chun 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

WP-TO-WEIBO

synchronize your post to sina weibo when you publisded.


hjyl 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước

WordPress Tencent Microblog

显示腾讯微博发言的插件,精简,纯洁,快速,安全可靠,采取缓存机制,官方API接口,支持1-10条发言输出。


hzlzh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước