Yandex.Metrica

The free official Yandex.Metrica plugin for WordPress.


Yandex 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WT Yandex Metrika

Простое добавление на сайт счетчика Яндекс.Метрика


Роман Кусты, Agency "WebTechnology" 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.14 Đã cập nhật 4 năm trước

True Lazy Analytics

This plugin enables lazy loading for Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Yandex Metrica (Yandex Metrika)…


seojacky 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Simple Counter

The installation of the counter of Yandex.Metrics and Google Analytics on the website without editing…


AB-WP 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Easy Yandex Metrica

Easily add statistics display Yandex Metrica to the Wordpress admin panel.


AB-WP 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Fast Yandex Metrika

Plugin for configuring the counter and Yandex Metrica goals.


Sergey Parshin 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.8 Đã cập nhật 2 năm trước