Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tags to Keywords

Mô tả

Add tags in head of page as meta’s keywords

Chức năng

Add tags in head of page as meta’s keywords < meta name=”keywords” content=”post’s tags” >

Cài đặt

  1. Upload tags-to-meta-keywords folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Customize keywords for main page Settings”Tags To Keywords”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tags to Keywords” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.0.1 =
* Off work on page

=0.9.3 =
* Сorrection description

=0.9.2 =
* Сorrection readme.txt

=0.9.1 =
* Add readme.txt

0.9

  • It work