Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tags als news_keywords

Mô tả

English: include the WordPress Tags as <meta name="news_keywords" content="..." /> in the head of the page.

Deutsch: Die Tags aus WordPress werden im <head> als <meta name="news_keywords" content="..." /> eingefügt. Das ist wichtig für Websites, die bei Google News gelistet sind.

Cài đặt

  • Einfach den entpackten Ordner auf /wp-content/plugins/ hochladen und aktivieren.

Hỏi đáp

Nothing yet (momentan noch leer)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tags als news_keywords” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Start