Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tag Suggestions for Nextgen Gallery

Mô tả

Provides add on feature for NextGen Gallery Plugin

The plugin provides Tag suggestions (from all existing Tags) when tagging images in NextGen Gallery ‘Manage Gallery’ screen, click on the suggestion to auto-complete.

Obviously Requires NextGen Gallery to be installed:
https://wordpress.org/extend/plugins/nextgen-gallery/

Ảnh màn hình

  • Tag suggestion in action

Cài đặt

  1. Upload dh-nextgen-tagging to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Exactly, which is why it was created
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tag Suggestions for Nextgen Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp