Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tag counter

Mô tả

Writes in the slidebar the numbers of tags

Cài đặt

  1. Extract the plugin folder from the downloaded ZIP file.
  2. Upload tags to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin from the “Plugins” page in your Dashboard.
  4. Activate the widget through the ‘Widgets’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tag counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None