Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tag Cloud Canvas

Mô tả

This widget add a tag cloud 3d to your sidebar.

Based on the jquery plugin tagcanvas.js from http://www.goat1000.com/.

Ảnh màn hình

  • Widget view.
  • Widget options.

Cài đặt

  1. Upload the tag-cloud-canvas dir into the /wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Put the widget into one sidebar through the ‘Widgets’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tag Cloud Canvas” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Initial version