tabs

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

11 Tháng Bảy, 2017 1 reply
This is by far one of the best plugins i used. Keep updating this plugin trust me its 100% worth it.
20 Tháng Sáu, 2017 1 reply
Good plugin, easy to use, but the tab are not fully customizable... Good job.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tabs & Accordion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp