tabs-shortcode-and-widget

Mô tả

This plugin has been closed as of 8 Tháng Hai, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Block

This plugin provides 2 blocks.

  • Tabs Shortcode and Widget
  • OTW Shortcode

Đánh giá

Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tabs Shortcode and Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp