tabs-for-visual-composer

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 10 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

1 Tháng Chín, 2022
Thanx a log for this plugin! Its awesome! I was looking for a way to insert a tab in tab. And this works just fine to me!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tabs For WPBakery Page Builder (formerly Visual Composer)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp