Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved: Yaml Brush

Mô tả

Adds support for the Yaml language to the SyntaxHighlighter Evolved plugin.

Cài đặt

  1. Make sure the Syntaxhighlighter Evolved plugin is installed.
  2. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Make sure the Syntaxhighlighter Evolved plugin is installed.
  2. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

14 Tháng Mười Hai, 2018
The code for this plugin is minimal and does not appear to introduce any obvious security flaws. Runs on newer versions of WordPress 4.x
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved: Yaml Brush” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp