Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved Themes

Mô tả

NOTE: This plugin requires SyntaxHighlighter Evolved in order to work.

Once both are activate, new themes are added to the availble themes on the SyntaxHighlighter Evolved settings page.

For more information or to add your own new theme, visit the Github repo.

Ảnh màn hình

  • New themes.
  • Example of the Solarized Dark theme.

Cài đặt

  1. Upload syntaxhighlighter-evolved-themes to your /plugins/ directory for WordPress
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Will you add new themes?

Of course (when I have a time), just send me a request. In your request, be sure to describe the theme in detail or send me a link to a colorscheme of a theme. A simple screenshot will not suffice.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved Themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Updated readme.txt

1.0.0

  • Initial Release Version