Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved: Swift Brush

Mô tả

This simple WordPress plugin adds support for the Swift Programming Language to the SyntaxHighlighter Evolved plugin.
Requires SyntaxHighlighter Evolved plugin to be installed first.

Ảnh màn hình

  • Example code.

Cài đặt

  1. Upload syntaxhighlighter-swift to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved: Swift Brush” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.