Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved: PL/SQL Brush

Mô tả

Adds support for the PL/SQL language to the SyntaxHighlighter Evolved plugin. Keywords and Colors are based on GeShi.

Cài đặt

  1. Make sure the Syntaxhighlighter Evolved plugin is installed.
  2. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved: PL/SQL Brush” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Version