Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighter Evolved: Cside Brush

Mô tả

This simple WordPress plugin adds support for the Dynamics NAV CAL Cside Programming Language, extending the SyntaxHighlighter Evolved plugin. Usage Instructions, see this plugin’s homepage. Requires SyntaxHighlighter Evolved plugin to be installed first.

Ảnh màn hình

  • Example code.

Cài đặt

  1. Upload syntaxhighlighter-cside to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Hỏi đáp

  1. how do I insert the code
  2. [nav]Code Here![/nav]
  3. [cside]Code Here![/cside]
  4. [cal]Code Here![/cal]
  5. Code Here!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighter Evolved: Cside Brush” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.

2.0

Added TRUE and FALSE in Blue.