Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Synchronizing CiviCRM data to Custom Posts

Mô tả

Provides an tool for synchronizing CiviCRM data to custom posts in WordPress.
You can use this plugin with Connector to CiviCRM with CiviMcRestFace plugin
which gives you the ability to connect to an CiviCRM installation on a different server.

Funded by

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Synchronizing CiviCRM data to Custom Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4: Added restriction to ensure that post type names are not longer than 20 characters and an option Is already registered. This makes the reuse of existing post types possible.
1.0.3: Fixed limit 25 bug issue #2
1.0.2: Updated logo
1.0.1: Added logo, fixed title.
1.0.0: First version.