Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SWS responsive slider

Mô tả

SWS responsive slider plugin, is quite possibly the best way to show uploaded images in responsive slider. You can create as many responsive sliders as you want.

More details are as follows:-

 • Create n numbers of sliders
 • sliders are responsive in nature by default
 • Create shortcode for sliders
  Example: [sws_res_slider slider_id=’silder_id’]

Ảnh màn hình

 • Sws Responsive Slider.
 • Default Slider Setting.

Cài đặt

 1. Use WordPress’ built-in installer
 2. Download the ZIP file from WordPress website
 3. Extract the slider directory to your computer
 4. Upload the slider directory to the /wp-content/plugins/ directory
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard
 6. You can Access the “Sliders” setting from menu in admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SWS responsive slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial Version

1.0.0