Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Membership Postie Integration

Mô tả

After you install this addon, go to the Addon Settings menu tab and enable the feature. Then specify the membership level.

This addon will apply the post protection to the post before it is published by Postie plugin.

Cài đặt

  1. Upload swpm-postie folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Installation Instructions
  1. Upload swpm-postie folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Membership Postie Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • First commit to wordpress.org