Switch – Simple Cookie Notice

Mô tả

Simple cookie notice plugin, adds a little bit of html to the footer that can be styled as a cookie banner.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Switch – Simple Cookie Notice” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Switch – Simple Cookie Notice” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Switch – Simple Cookie Notice” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.2.1

fixed js bug

0.2.0

added optional link with url field

0.1.3

removed sanitisation from text field

0.1.1

added licence

0.1.0

initial release