Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sweet Titles

Mô tả

Sweet Titles on your WordPress Blog based on the Sweet Titles script by Dustin Diaz (http://www.dustindiaz.com)

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

  • /trunk/screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload the folder “sweet-titles” with its contents to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin in your admin panel.

Hỏi đáp

How to use

Upload the folder “sweet-titles” with its contents to “wp-content/plugins/” and activate the plugin in your admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sweet Titles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp