Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sweet Custom Menu

Mô tả

This is a simple plugin to add custom attributes to WordPress menus. This plugin is a working plugin but should be used as an example to implement your custom menu fields. The creation of this plugin is explained here

If you have suggestions or bugfixes for the plugin, please report them on my website.

Languages

This plugin has been translated into the following languages:

  1. English

If you want to translate the plugin into your language, contact me.

Ảnh màn hình

  • Add custom fields to your menus

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Go to Appearance > Menus
  3. Fill in the “subtitle” field
  4. Open header.php in your theme folder
  5. Search wp_nav_menu() function
  6. Add walker parameter: ‘walker’ => ‘rc_scm_walker’

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sweet Custom Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First release!