Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sweet Custom Dashboard

Mô tả

Too often customizing the WordPress dashboard is adding or removing metaboxes. With this plugin you can create your own WordPress dashboard containing any HTML or PHP elements you want.
You’re not limited anymore!

If you have suggestions or bugfixes for the plugin, please report them on my website.

Languages

This plugin has been translated into the following languages:

  1. English

If you want to translate the plugin into your language, contact me.

Ảnh màn hình

  • Preview a custom WordPress dashboard

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Edit custom_dashboard.php
  3. Go on your dashboard page
  4. Take a coffee and relax, you did a great job!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sweet Custom Dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First release!