svg-uploads-support

Mô tả

This plugin has been closed as of 19 Tháng Một, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SVG Uploads Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“SVG Uploads Support” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “SVG Uploads Support” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.