Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SVG Menu

Mô tả

SVG menu allows you to show animated menu for your site.

To use SVG Menu, follow these steps after activation:

  1. Create a menu with links.
  2. Select “SVG Menu” as menu location and save it.
  3. Select you favorite menu from SVG menu option.

Credits

Thanks to https://tympanus.net for sharing the tutorial.

Special thanks to Yoichi Kobayashi for sharing the tutorial with us on tympanus site.

and also glsl-easings by glslify.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SVG Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp