SVG Heroicons Block

Mô tả

A Gutenberg block for Heroicons, an open source set of SVG icons at https://heroicons.com.

⚠️ Note: This is not an offical plugin from Tailwind Labs or Steve Schoger.

Khối

Plugin này cung cấp 1 khối.

  • Heroicons Block A Gutenberg block for Hericons SVGs

Cài đặt

  1. Upload \”test-plugin.php\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SVG Heroicons Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp