surveypress

Mô tả

This plugin has been closed as of 24 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SurveyPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp