Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Support Ukraine – Floating Flag

Mô tả

Displays the slogans “Slava Ukraini!” and “Herojam slava!” to non-invasively show support for Ukraine.

Developers

TOSTAD.sk

Links

Ảnh màn hình

Cài đặt

Log into your WordPress installation -> Add new plugin -> Upload the zip file -> Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Support Ukraine – Floating Flag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First released.