superslider-milkbox

Mô tả

This plugin has been closed as of 17 Tháng Ba, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SuperSlider-Milkbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp