Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Supermalink

Mô tả

Make a SEO friendly URLs, clean URLs, permalinks, etc. You know, those nice-looking URLs that are easy to read (for humans and search engines). Support: Vietnamese, French, Italian, Swedish, etc..

Inserting a permalink is easy using the [supermalink] shortcode: * Example 1: [supermalink]This is a link of current post[/supermalink] * Example 2: [supermalink id=150]This is a link to post 150[/supermalink] * Example 3: [supermalink id=123 rel=”post” class=”your_class” target=”_blank”]Open post 123 in a new window[/supermalink]

Cài đặt

  1. Upload Supermalink’s folder to the /wp-content/plugins/supermalink directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Supermalink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed plugin name
  • Fixed plugin uri

1.0

  • Create and upload plugin