Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Super Switch

Mô tả

WordPress is excellent with a great amount of features.
But in some time, We don’t need all. So I code the plugins to disable the part of them to optimize our blog.
If you have any question or find any bug, you can visit Plugin Homepage to submit it.

Changelog

 • Version 1.5:
  • Fixed: Upgrade to support WordPress 3.0.x.
  • Fixed: A bug when activate.
 • Version 1.4:
  • Fixed: Upgrade to support WordPress 2.8.x.
 • Version 1.3:
  • Added: I18n support.
  • Added: The switch for themes update checking.
  • Added: The switch for recently active plugins.
  • Fixed: Interface.
  • Fixed: The switch for core update checking.
  • Fixed: The switch for plugins update checking.
 • Version 1.2:
  • Fixed: Some bugs.
 • Version 1.1:
  • Fixed: Interface.
  • Fixed: The switch for plugins update.
 • Version 1.0: First release.

Ảnh màn hình

 • Options.

Cài đặt

It’s very easy to install the plugin.

 1. Upload the whole directory to “/wp-content/plugins/” directory
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. That’s all.

Hỏi đáp

No questions now.
If you have any question, you can sumbit it in http://goto8848.net/projects/super-switch/

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Super Switch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp