Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Super recent posts

Mô tả

You can choose any taxanomies and terms and post types and it will show posts from them.Ypou can also choose how many posts to show,show excerpt or no,excerpt length,read more text.Widget also support thumbnail,and if post haven`t thumbnail it will grab first image and create thumb from that.Thumbnail creation is by timthumb.

If you have suggestions for a new add-on, feel free to let me know about it on http://www.hmayaktigranyan.com .

This plugin sponsor is http://www.huridocs.org/

Ảnh màn hình

  • Widget view

Cài đặt

  1. Upload the files to the /wp-content/plugins/super-recent-posts/ directory
  2. Activate the “Super recent posts” plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. In widgets there is “Super recent posts Widget” .

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Super recent posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Adding taxonomies and custom post type widget.