super-excerpts

Mô tả

This plugin has been closed as of 14 Tháng Chín, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Perfect as expected.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Super Excerpts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp