Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Super Booking Calendar

Mô tả

This plugin is based on fullcalendar (http://fullcalendar.io).

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Spin Interactive Slider plugin to your blog then activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

26 Tháng Tư, 2021
Great plugin! Perfectly suited for our task. Thanks to the developers!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Super Booking Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp