Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Suggest Tags

Mô tả

Suggest Tags creates a list of tag suggestions based on the content of the post you are editing. Since the Yahoo! Term Extraction API is going to be shutdown at the end of August 2009, this plugin uses the term extraction API from tagthe.net.

Cài đặt

  1. Download the ZIP file and expand it.
  2. Copy the suggest_tags directory to your wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin via your WordPress Plugins Panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Suggest Tags” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0b1

  • This is the initial beta release of Suggest Tags. Feedback welcome!