Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sudoku – The Game

Mô tả

If you want to learn to play sudoku, you may want to visit https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku.

Ảnh màn hình

  • The sudoku widget in a website.
  • Backend configuration

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Use the Appearance->Widgets Page to place the sudoku game(s) in widget areas.

Hỏi đáp

Will i be allowed to display more than one suoku-widget in a page?

This is easy as the sudoku-widget is a multiple instance widget.

Is this plugin also a sudoku generator?

No. But you can enter your own custom sudoku-games in the backend.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sudoku – The Game” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • Version 1.0 – fix header
  • Version 0.9.1 – initial release