Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SubZane Sub Page List Widget

Mô tả

This plugin simply lists all subpages from a selected parent page (with option do exclude specific pages) in the sidebar. This widget can be placed many times in your sidebar.

Ảnh màn hình

  • The administration of the widget

Cài đặt

  1. Upload subzane-subpagelist-widget.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add the widget to your sidebar

Hỏi đáp

For any questions or suggestions regarding the plugin please visit http://www.andreasnorman.se

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SubZane Sub Page List Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.