Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Subtitle Finder

Mô tả

by this plugin you can make a online subtitle Finder.
you can make a search form by [subtitle_finder_searchform] Shortcode.
and you can list subtitle of a plugin by [subtitle_finder movie=’test’] Shortcoe in your posts and pages .

Cài đặt

 1. Upload plugin
 2. Active plugin from plugins menu
 3. go to settings and Subtitle Finder and set your language and others

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Subtitle Finder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.6

 • Set Permalink for every Movie
 • Set name For Download file

1.5

 • Changed Protocol to HTTPS
 • And some changes

1.4

 • Fixed Some Problems
 • Add New capability

1.3

 • fixed Download problem
 • fixed Search form problem

1.2

 • fixed Search problems
 • fixed download problems
 • fix some other problems

1.1

 • Fixed language and Style problem

1.0

 • Release version.