Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Subscription Stock Manager

Mô tả

Subscription Stock Manager helps manage WooCommerce subscriptions backed by underlying products with stock.

It adds support to subscriptions to ensure that on renewal, a subscription with underlying products with stock can either be automatically placed on hold if the underlying products are out of stock, or a subscription renewal only charges for products that are in stock.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Subscription Stock Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp