Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SubsBase Integration

Mô tả

Manage your integration with SubsBase’s Subscription Management Platform.

By using SubsBase Integration Plugin, you can setup Pricing Plans and Billing Rules, Subscriber Lifecycle Management, Monitor Your Performance and KPIs, Branded Invoices and Transactions Log, Analytics Integrations to Close your Marketing Loop and Sync your Subscribers Data with the Tools you use.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SubsBase Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp