subpages-extended

Mô tả

This plugin has been closed as of 6 Tháng Mười, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

23 Tháng Hai, 2019
Sort order is not working for side menu. Changing the setting has no effect. WP 5.1
1 Tháng Mười Một, 2018
Install this, then just put [subpages] where you want them. Couldn't be easier.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Subpages Extended” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Subpages Extended” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Subpages Extended” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.