sub-categories-widget

Mô tả

This plugin has been closed as of 5 Tháng Sáu, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

25 Tháng Bảy, 2022
Simple, straightforward. When used in conjuction with Widget Options, it allows me to display subcategories on static pages dynamically.
23 Tháng Tám, 2017 1 reply
I tried several solutions before this one but none worked as well Sub Categories Widget. Many thanks and kudos to you my man, thank you, will donate once I’ll start monetize and let me know when you’re around Berlin and I’ll show you around!
Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sub Categories Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sub Categories Widget” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sub Categories Widget” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.