Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Su-Gallery

Mô tả

Support

You can email me @ thakursuryaveersingh@gmail.com

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg
 • screenshot-2.jpg
 • screenshot-3.jpg
 • screenshot-4.jpg
 • screenshot-5.jpg
 • screenshot-6.jpg
 • screenshot-7.jpg
 • screenshot-8.jpg

Cài đặt

 1. Download su-gallery.zip and extract it from wp-content\plugins (plugin folder).
 2. Activate Su-Gallery plugin and use shortcode [su_gallery].

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download su-gallery.zip and extract it from wp-content\plugins (plugin folder).
 2. Activate Su-Gallery plugin and use shortcode [su_gallery].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Su-Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.1

 • Some jquery related Bugs Fixed .

1.4

 • Featured Image Error related Bugs Fixed .
 • Now you can reorder gallery images by using drag and drop.

1.3

 • Some jquery related Bugs Fixed .

1.2

 • Update Shortcode.
 • Fixed Bugs.