Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stylish Google Map

Mô tả

This plugin provides you very simple way to add nice & stylish google map to your wordpress site. You can provide your visitors with information about the exact location of your company/place.

Ảnh màn hình

  • Stylish Google Map Settings Page.
  • Adding new Map.

Cài đặt

Download plugin through the wordpress included plugin downloader.
Activate plugin in plugins tab.
Go to Dashboard >> Stylish Google Maps >> SGM Settings.
Get Google Map Api Key from https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=maps_backend
Enter API key and “Save Settings”.
Create New Map.
Copy Shortcode.
Paste the shortcode into page or post.
For adding Stylish Google Map as widget, Go to Appearance >> Widgets.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stylish Google Map” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Custom post type added
  • Plugin assets added