Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Style Stripper

Mô tả

Removes all inline style tags from the content of posts/pages/custom post types.

Cài đặt

  1. Copy the plugin files to wp-content/plugins/

  2. Activate plugin from Plugins page or Network Activate for multisite

  3. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Style Stripper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Updated code to better adhere to WordPress coding standards.

1.0

  • Initial release