Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Style Extension for Open Social

Mô tả

Style Extension for (Open Social plugin). It improves styles of social share icons that come with the existing plugin. Please see screenshot for its details.

Cài đặt

This plugin requires Open Social plugin to be installed first.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Style Extension for Open Social” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.8.0 (Oct. 08, 2016)

  • Initial beta release.