Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Strx Zurb CSS3 Awesome Buttons

Mô tả

Beautiful CSS3 buttons support, created by the ZURB team

Buttons demo

Zurb Blog

See also: Official Blog Post

Ảnh màn hình

  • Buttons on white background
  • Same Buttons on dark background
  • How do they look in Internet Explorer?

Cài đặt

Upload the plugin to your blog, Activate it, add to the sidebar from the Widgets admin panel

Hỏi đáp

Where can I find more info or support

Here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Strx Zurb CSS3 Awesome Buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version