Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPML String Translation Importer

Mô tả

WPML String Translation Importer is used to import wpml string translations to update their translations.

Cài đặt

  1. Upload the string-translation-importer-wpml folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the WPML String Translation Importer Plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to WPML->String Translation Importer on the menu, upload your csv and click on the import button.
  4. CSV must contain the following fields. (word,translation,context,code ).
  5. Sample csv is included in the sample-csv folder.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the string-translation-importer-wpml folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the WPML String Translation Importer Plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to WPML->String Translation Importer on the menu, upload your csv and click on the import button.
  4. CSV must contain the following fields. (word,translation,context,code ).
  5. Sample csv is included in the sample-csv folder.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPML String Translation Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp