Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stretch Block Editor

Mô tả

This plugin stretches the new block editor (Gutenberg) in WordPress

You can set the with of the block editor by yourself by going to Settings > Stretch Block Editor.

Ảnh màn hình

  • This screenshot shows the stretched block editor.
  • This screenshot show where you can set the block editor width in the settings.

Hỏi đáp

Can I set the with in percentage (%) value

No, unfortunately you can only set the editor wodth in px (pixel) value at the moment.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stretch Block Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First released version