Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

sTRASHo

Mô tả

This plugin lets you remove menu items with drag & drop. It basically simplifies the process of deleting the menus which can be really time consuming if you have a lot of menus. sTRASHo is located in your Appearance > Menus menu.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Appearance > Menus to check sTRASHo

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“sTRASHo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp