Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Story Latest

Mô tả

Easily place links to the latest posts on a story below each post

Simply add the shortcode into the post or page of your choice, specifying a tag that groups all the related posts together. E.g.;
[story-latest tag=”london2012″]

Cài đặt

  1. Upload story-latest.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the [story-latest tag="your-tag"] shortcode in your posts

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Story Latest” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial version

0.2

  • Removed install location nonsense
  • Changed license from GPL to WTFPL
  • Added stable tag as trunk
  • Added option to change title
  • Added option to change container ID
  • Added i18n support